NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 1999-06-06, 22:34
Gabriel: Begreppet län är visseligen känt sedan tidig medeltid i form av förläning, men det styrker bara än mer min tes att landskap är att föredra. Tuna sn, Bo Jonssons län, säger inte särskilt mycket eftersom han under andra halvan av 1300-talet hade större delen av Sverige i förläning.
 
Vad gäller ditt exempel från 4 juni rörande Stafsinge skulle jag förmodligen skriva Stafsinge sn, Halland, Danmark, möjligtvis med Danmark förkortat i enlighet med Internationella Standardiseringsorganisationen ISO till (DK). Utländska landskap (som det gäller här) skulle jag dock inte förkorta.
 
Göran kommer med en ny aspekt, att man ska börja med den största enheten analogt med folkbokföringsenhetens system. Det systemet bygger dock på SCB-koden eller, som den även i vissa sammanhang kallas, LKF (Län, Kommun, Församling) och har tillkommit på samma grundval som exempelvis personnumret, med det mest signifikanta talet först, för att sortering ska underlättas. Den mest signifikanta enheten för en platsangivelse i släktforskarsammanhang torde dock vara socknen/församlingen.