NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Anders Andersson skrivet 1999-06-04, 21:33
Utan att direkt kommentera något tidigare inlägg vill jag visa hur jag brukar ange orter i DISGEN (där man ju kan erhålla en hierarkisk sortering av ortregistret).På landsorten: Gård, By, Församling (L) I staden: Nr, Kvarter, Stadsförsamling (L) I utlandet: Town, County (ST), USAObservera att även om jag använder länsbokstäverna, så ger jag inte länen en egen nivå i hierarkin, utan jag betraktar Sverige som ett land direkt indelat i 2.500 församlingar. Länen är alltså av underordnad betydelse (och jag skulle förmodligen ha gjort på motsvarande sätt om jag angivit landskap i stället). Syntaxen med en eller två bokstäver inom parentes fyller dessutom samma funktion för mig som förkortningen sn gör för andra.
 
När det gäller bynamnen har jag funnit att dessa i stor utsträckning sammanfaller med traktnamnen på den moderna ekonomiska kartan (eller Gula Kartan), varför jag har låtit de senare bli normgivande för stavningen och i viss mån även för den hierarkiska indelningen (trots att bynamnen normalt finns med också på Gröna Kartan, så framgår där inte alltid skillnaden mellan en liten by och en stor gård).
 
Endast en liten bråkdel av mina släktingar var stadsbor, och min erfarenhet av städernas kyrkobokföring är begränsad (på rak arm kan jag inte komma ihåg att jag har arbetat med några andra städer än Stockholm, Uppsala och Enköping). I vissa fall kan jag vilja klämma in ett stadsdelsnamn mellan stadsförsamlingen och kvarteret; i Enköping t.ex. vill jag minnas att kvarteren numrerats inom respektive rote, men min forskning där är begränsad till sent 1800-tal. Stadsnamnet Stockholm lyser med sin frånvaro hos mig närhelst jag har uppgift om stadsförsamling.
 
Mina uppgifter rörande utlandet är ännu mer begränsade; i praktiken rör det sig endast om enstaka notiser med uppgifter lämnade av nära släktingar, så jag kan säkert få anledning att revidera strukturen där. Noteras bör att jag använder samma syntax för att ange ett county i en amerikansk delstat som för en församling i ett svenskt län, vilket kanske är en smula oegentligt då delstaten rätteligen borde synas på en egen nivå, men jag har medvetet eftersträvat en kompakt notation som kan byggas ut efter hand. Dessutom slipper jag bekymra mig över huruvida jag skall skriva California eller Kalifornien; det räcker gott med Los Angeles (CA)...
 
Observera att inget av ovanstående behöver betyda något för hur jag presenterar mitt forskningsmaterial för andra. När jag sporadiskt utbyter data med forskarkollegor får de hålla tillgodo med mitt råformat, men den dag jag publicerar mina resultat lär jag anpassa ortbestämningarna till en form som är lämpad för det aktuella mediet och målgruppen. DISBYT vill ha ett format, Svenska Antavlor ett annat, mina enbart engelskspråkiga tremänningar i USA ett tredje.
 
Såsom påpekats flera gånger tidigare i denna diskussion, så finns det knappast en enda nomenklatur som passar alla behov. Jag förhåller mig avvaktande, och undviker att möblera om alltför mycket i min databas bara för att länsgränserna på senare år har skaffat mountainbike och börjat trampa land och rike runt...