NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Mikael Wikman skrivet 1999-06-04, 21:23
Åhå, danska! Då är jag med! Att hänvisa till landskap i stället för län ger ju en hänvisning både till var orten var belägen vid händelsen och var orten är belägen idag (oftast i alla fall; något undantag kanske finnes).
 
Jag ser inte varför det skulle bädda för missförstånd att angiva till vilken församling en ort hörde vid en historisk händelse. Tvärtom anser jag (något som jag redogjort för tidigare i denna diskussion), att man då undviker missförstånd och onödiga omvägar, då hänvisningar till en orts församlingstillhörighet inom släktforskningen kan ses som ett slags källhänvisning (angiver man att någon är född 1700 i Hemsö fs, borde man ju rimligtvis återfinna denna person i Hemsö kyrkoarkiv; något sådant finnes emellertid inte för den tiden, då Hemsö bröts ut ur Högsjö mycket senare). Å andra sidan är kyrkoarkiven sorterade länsvis på landsarkiven, precis som pärmarna på SVAR i Ramsele, som om man kan se det som ett slags proveniens (vilket det inte är, men det styr i alla fall på vilket arkiv man återfinner materialet), vore hänvisning till län kanske (?) bättre. För mig personligen väger dock argumenten för landskapen mycket tyngre, vilket också beror av att min identitet och hembygdskänsla är kopplad till Säbrå och Ångermanland, inte till Härnösand och Västernorrland. Men de senare är ju emotionella och irrationella argument.