NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Mikael Wikman skrivet 1999-06-04, 18:14
Länsbegreppet är i Sverige känt sedan slutet av 1100-talet enligt min litteratur. Som benämning på den hösta civila förvaltningen angives dock 1634 års regeringsform 23 § som startpunkt. Man har alltså gjort en åtskillnad mellan medeltidens och Vasatidens län å den ena sidan och den länsindelning som skapades med 1634 års regeringsform å den andra sidan. Jag uppfattar det som om man menar, att det rör sig om två olika företeelser med olika funktioner.
 
Jag är också benägen att hålla med Carl Szabad när han ovan anför, att man skapar en geografisk struktur vid händelsen i fråga som blir totalt förvriden. Av denna anledning (samt en del andra, t ex länsbokstävernas obegriplighet) föredrager jag personligen att angiva landskapet framför länet.
 
Vidare torde ingen anledning finnas att använda äldre stavning (ss Varbergs len ovan), vilket även har framförts tidigare i tidigare diskussioner.