NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Göran Ekberg skrivet 1999-06-04, 15:34
Jag vet inte om jag riktigt förstått alla inlägg i denna debatt men kastar väl in ett tyckande ändå.  
Begreppet landskap saknar idag funktionen som politisk eller administrativ avgränsare. Det är mer att betrakta som en historisk relikt.  Däremot är länsbegreppet i högsta grad levande med fortsatt tänkbara förändringar av gränser. Även sockenbegreppet måste betraktas som en  relikt då det inte längre har någon funktion. - Men både socken- och landskapsnamnen är relativt väl kända av medborgarna (undantaget socknar i nuvarande stadsdelar). Några geografiska förändringar av landskap eller socknar är inte att vänta. Folkbokföringsmyndigheten använder fortfarande församling ( eg. län-kommun-församling-fastighet) för att identifiera födelseort och kommer även att göra så efter kyrkans avskiljande. Detta borgar för att använda begreppen landskap-socken-by i redovisningar.  Jag kan inte se någon som helst orsak att använda län förutom vid källhänvisningar. Att en person redovisas i en jordebok ingående i Örebro LÄNS räkenskaper är en fråga om proveniens inte om bostadsort. Arkivbildaren är länsstyrelsen, landskansliet etc, och det är dess arkiv som redovisas. Personerna är liksom i kyrkans arkiv redovisade under den socken de är bosatta i. Om de kyrkliga arkiven hade tillkommit under andra administrativa former så skulle kyrkoböckerna kanske ha redovisats under respektive stift och då hade vi även fått överväga om en person var boende i t ex Frogesta-Ekeby-Strängnäs stift. Att kyrkoböckerna på landsarkiven redovisas under respektive län måste betraktas som en efterkonstruktion från landsarkivens sida och har ingenting med verkligheten att göra.
Så länge det handlar om person- och släktforskning tycker jag att det är naturligt att använda sig av den kyrkliga proveniensen eftersom det här vi hittar grundstommen till våra forskningsresultat.  I andra historiska sammanhang är det naturligtvis relevant att använda län, stift o s v beroende på vad man vill berätta med sin forskning.