NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Gabriel Wallgren skrivet 1999-06-04, 11:37
Anledning till att jag inte anger några skäl är nog att mitt ställningstagande baseras på emotionella och estetiska upplevelser (jag vill helt enkelt att det ska se snyggt ut samtidigt som jag på ett tydligt sätt vill att det ska framgå var en ort är belägen).  
När det gäller landskap eller län så bygger också detta på subjektiva upplevelser, jag har aldrig varit intresserad av om en ort ligger i Västergötland (eftersom detta ofta är ganska självklart) utan ville tidigare precisera detta med Älvsborgs eller Skaraborgs län. Nu har tyvärr denna möjlighet upphört eftersom hela området är ett län varför kravet på precisering av var en ort är belägen lättast löses genom att ange i vilken kommun den är belägen (alternativet hade ju varit härad).  
Varför nuvarande länstillhörighet?
Åtminstone i senare tid (1900-talet) har en del församlingar överflyttats från ett län till ett annat. Om en släkt har bott på ett och samma ställe under århundradenas lopp (och fortfarande bor kvar) förefaller det ju egendomligt om man som geografisk hänvisning helt plötsligt mitt upp i släktutredningen skulle ange orten X-vik som tillhörande Hallands län om man tidigare angett att X-vik tillhört Älvsborgs län. M a o om X-vik NU tillhör Hallands län bör man vara konsekvent i hela släktutredningen och ange att X-vik ligger i Hallands län.  
Jag är alltså intresserad av att precisera en orts geografiska belägenhet i nuet (om detta nu ändras i framtiden, dvs om länstillhörighten ändras, får man uppdatera sin utredning). Eftersom landskapen snarast tillhör dåtid och länen nutid åtminstone då det gäller praktisk betydelse så bör länsangivelse ha företräde framför landskapsangivelse.