NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Anders Andersson skrivet 1999-06-02, 14:42
Jag skulle vilja ha klarlagt hur mycket olika länsindelningar betyder för arkivmaterialets organisation i dag. När jag på 70-talet började forska, så fanns endast rullfilmer att beställa via fjärrlån från respektive länsbibliotek, och då ett av mina områden är västra Uppland gällde det att veta huruvida socknen hörde till Uppsala eller Västerås när den filmades (ett antal av mina socknar fördes till Enköpings kommun och därmed från Västmanlands till Uppsala län i samband med kommunreformen 1971).
 
I dag är SVAR:s katalog över landets församlingar sorterad i bokstavsordning, alla beställningar av mikrokort hamnar i Ramsele, och jag antar att det inte är hela världen om jag skulle råka ange fel län på beställningsblanketten (så länge socknen ändå är entydigt identifierad). Dock står det förstås fortfarande Vesterås län överst på bladen i SCB-utdragen över födda, vigda och döda i Hernevi församling, men det spelar ju ingen roll för den datoriserade katalogen.
 
I vilka sammanhang behöver man numera hålla reda på länsindelningen när man skall söka i det äldre arkivmaterialet, och hur hanterar arkivinstitutionerna i allmänhet senare tiders länsbyten?
 
Sedan tycker jag att Anders Berglund har en poäng när det gäller församlingsgränser i tätort, särskilt i områden med ny bebyggelse. Så länge man har kyrkböckerna som källa är det ju bara att skriva av församlingsnamnet, men när det gäller detta sekels släktingar och dödnotisen är daterad i Uppsala så finns det en handfull församlingar att välja bland, om man nu ens vågar lita på att den avlidne verkligen var kyrkobokförd i Uppsala och inte i någon av landsortsförsamlingarna omkring.
 
Jag bodde en tid i Bålsta, som på 60-talet växte upp från inte mycket mer än en järnvägsstation till ett vidsträckt villasamhälle på gränsen mellan Yttergrans och Kalmar församlingar. Jag passerade antagligen sockengränsen flera gånger om varje dag på väg till och från skolan, men den syntes ju inte i asfalten direkt... Jag vill gärna vara konsekvent och i DISGEN ange rätt församlingsnamn för mina egna och mina närmastes bostadsorter, men det känns inte alls naturligt i ett sådant fall.