NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Anders Berglund skrivet 1999-06-02, 10:14
Carl: Jag medger gärna att det är svårt med konsekvens. Min säger Dalarnas län, eftersom det förutom namnet är liktydigt med det tidigare Kopparbergs. Däremot använder jag inte Västra Götalands län, i konsekvens av att inget arkivmaterial såvitt jag förstår är ordnat på det begreppet. De nybildade regionslänen - fler lär väl komma - har därför ingen relevans enligt någon av principerna arkivbegrepp eller naturligt identifieringsbegrepp. Än så länge, är kanske bäst att lägga till.
För länen använder jag alltså den nästan-nutids-princip som så hårt kritiseras av flera i den här debatten på grund av dess förmenta brist på konsekvens. Jag tycker ändå att den är ganska konsekvent om man ser just på arkivprincipen; att den däremot inte håller streck enligt andra principer: identifierings- resp. länstillhörighet vid händelsen- är förstås sant. Näsgårds län eller Hudiksvalls län är dock varken levande begrepp eller relevanta sökbegrepp i arkiven.
 
 
För socknarna ansluter jag mig däremot till tillhörighet vid händelsen-principen, eftersom den sammanfaller med arkivprincipen (med modifieringar; jag anger inte 1500-talshändelser i enlighet med de då många gånger rätt annorlunda - och oklara - indelningar som rådde).  
Som vi sett är det ingen trivial sak att i stället hålla en konsekvent nutidsprincip ens när det gäller socknarna, eftersom deras gränser och omfång också ständigt ändrats.
 
Vad gäller landskap i norr är det inte så att jag ifrågasätter att landskapen Västerbotten och Norrbotten finns. Jag menade däremot att det just där snarare är länen som är de naturliga identifieringsobjekten.
 
För stadsförsamlingar använder jag den princip du nämner, eftersom arkiven (i hög grad) följer församlingarna, men tycker inte att de alls känns som de naturliga enheterna om man vill ange var någon bor. I Stockholm skulle man väl först ange stadsdelen (med all dess vaghet).
 
Med viss tvekan dristar jag mig dessutom till att än en gång på att föra fram åsikten att det för nutida händelser, och troligen i än högre grad framtida, snarare kommer att vara kommunen än församlingen som blir det relevanta begreppet. I princip var det väl så också före storkommunerna, men eftersom de då sammanföll så väl med de hävdvunna församlingarna/socknarna kvittade det vilket.
 
Jag menar alltså att varje princip har sina förtjänster och tillkortakommanden, men att vi bör akta oss för att tro att det finns EN princip som är framtidssäkrat och bäst för ALLA tider och sammanhang.
Tills vidare tycker jag att det jag beskrivit är både konsekvent och fungerande för de flesta tillämpningar. Om jag ska publicera för en bredare publik är jag däremot beredd att ta till mig den föreslagna /BY/, /SOCKEN/, /LANDSKAP/ som en vettig avvägning.
 
Med detta har jag nog uttryckt det jag hade att säga så klart det står i min förmåga att göra. Om det ändå inte framgår vad jag menar får jag helt enkelt acceptera min oförmåga att uttrycka mig i skrift, eller också begrunda möjligheten att jag helt enkelt har fel.