NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Anders Berglund skrivet 1999-06-02, 00:28
Ojojoj. Det man skriver kan bli tokigare än det var tänkt, inser jag, även om jag inte lär kunna föra i bevis att tanken inte var så grumlad som det tolkats. Den poäng jag försökte visa på med mitt exempel om att inte ens socknen i ALLA sammanhang är det fullständigt självklara begreppet om man eftersträvar den naturliga geografiska identifieringsgrunden. Exemplen jag gav var just nutid och storstäder. Jag hade absolut ingen tanke på att ifrågasätta socknens giltighet som en given referens för övrigt. För framtiden tror jag däremot att kommunen kommer att vinna mark på församlingens bekostnad som geografiskt identifieringsobjekt av andra graden.
 
När det gäller landskap/län ifrågasätter jag inte att det i alldeles övervägande utsträckning är landskapet och inte länet man identifierar sig med. Dock finns undantag; Norrbotten och Västerbotten är förstås de klaraste exemplen på motsatsen, med Stockholms län (mot Uppland/Sörmland) och - vill jag påstå - västra Västmanland (mot Örebro län) som andra vacklande trakter.
 
Poängen med dessa stillsamma motexempel är att invända mot det underförstådda i att /BY/, /SOCKEN/, /LANDSKAP/ är det allenarådande naturliga beteckningssättet; varianter som /KOMMUN/, /LÄN/ är också tänkbara för vissa fall OM man hävdar läsarens förståelse som renodlad princip.  
 
Om man i stället har källmaterialets indelning som renodlad grund för beteckningssättet förstår jag däremot inte att man kan komma till annat än /BY/, /SOCKEN/, /LÄN/.
 
Därför benämningen hybrid om /BY/, /SOCKEN/, /LANDSKAP/. Något jag också vidhåller.
 
Vad jag menar med 'ändamål' försökte jag beskriva i inlägget den 12 mars. Är det otydligt kan jag förstås återkomma.
 
Min kritik gäller egentligen inte förslaget som sådant, snarare att vad man ser som 'självklart' beror på vad man vill uppnå. Jag håller gärna med om att hur jag registrerar i min kammare är något som inte har så stort allmänintresse, och kunde ha lämnats utanför debatten.
 
Min tes är däremot att det finns fler än en sanning, och att jag inte är övertygad om att vi måste enas om ett sätt att beteckna i alla sammanhang. Vill man byta län mot landskap med förståelse hos en bredare läsekrets som grund, är det OK, men då har man också sagt för vilken slags sammanhang bytet är giltigt. Det är inte med någon självklarhet bättre som princip för redigeringen av en mer snävt riktad publicering, där kanske källmaterialskopplingen väger tyngre, till exempel Svenska Antavlor. Och allra minst - men det kanske heller ingen hävdar - finns det anledning att söka samma enhetlighet i hur vi faktiskt registrerar och lagrar uppgifterna i databaser, eftersom det finns (eller kommer att finnas) konverteringsmöjligheter inför olika slags publicering.