NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Urban Sikeborg skrivet 1999-06-01, 21:19
Anders Berglunds skäl för att använda länsbeteckningar för ortsangivelser är att så har han gjort tidigare och att han för övrigt bara skriver för sig själv. Det må vara upp till andra att bedöma hur tungt detta väger som argument i en allmän debatt om län- eller landskapsindelningar.
 
Om indelningen socken/landskap skriver han: 'Det är en riktigt vacker hybrid, men det kan knappast vara den enda rimliga sanningen för alla ändamål.' Han ger emellertid inga exempel på 'ändamål' i släktforskarsammanhang där en sådan indelning inte skulle vara 'rimlig', vilket gör det svårare att bedöma hans uttalande.
 
Indelningar som by, socken och landskap har haft - och har ännu på många håll - en mycket påtaglig känslomässig betydelse. Vi ser i källorna under historisk tid hur det sociala livet i första hand omfattat den egna byn och socknen (jämför till exempelvis vilka som valdes som faddrar i födelseböckerna), och landskapen har sedan medeltid varit den indelning som svenskarna identifierat sig med. Att kalla en ortsangivelse bestående av (by)/socken/landskap för en inte självklar hybrid, som Anders gör, innebär att man frånkänner dessa indelningar dess faktiska historiska betydelse, enligt min mening
 
Det är svårt att komma ifrån att folk fortfarande identifierar sig som jämtar, skåningar och hälsingar, inte som invånare i ett visst län i första hand. (Jag kan tänka mig att jag skulle uppfattas som lätt vrickad om jag talade om Gävleborgs län som mitt ursprung och inte Hälsingland.) Varför då inte använda det sätt för ortsangivelser som de flesta nog ändå uppfattar som det naturliga?