NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Carl-Fredrik Hanzon skrivet 1999-06-01, 19:51
Carl!
Jovisst! Ditt inlägg t.o.m. förstärkte mitt exempel när jag faktiskt ansträngde mig för att hitta vad jag trodde var unika namn. (tack!) Men inte ens de namnen...... (Jag påpekade bara att jag hade garderat med kanske) Nej, socknarna behövs definitivt! Annars vet jag inte vad man skulle tillgripa för att skilja på alla dessa  byar och gårdar med identiska namn; Broby, Boda, Torp, Falla, Säby, Sörby........  latitud och longitud kanske?......
 
För övrigt håller jag helt med dig om att landskapen (i alla fall i dessa tider av länssammanslagningar och regioner) klart är att föredra framför län i det här sammanhanget. Just genom att de inte längre är administrativa enheter har de en tidsmässig stabilitet, som gör att missförstånd och anakronismer om inte omöjliggörs, så i alla fall minimeras.