NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Carl-Fredrik Hanzon skrivet 1999-06-01, 12:35
Nej, nu får det vara nog med dumheterna! Det var det mest befängda jag har hört under de senaste åtta åren, och då har jag hört mycket.....varför socknen ska med i alla sammanhang.!!??  Ända fram t.o.m. 1950-talet, när storkommuner ersatta de gamla landskommunerna, som med några få undantag var identiska med socknarna, VAR socknen den naturliga och självklara ortsangivelsen, och det som skapade människors känsla av såväl identitet som grupptillhörighet. Att man var Hycklingebor var minst lika viktigt, om inte viktigare än att man var östgötar och svenskar. och fortfarande ÄR det, om inte administativt, så i alla fall i de flesta människors medvetande (bortsett från storstäderna, förstås) socknen som man spontant anger som sin hemort, alltså inte kommunen, centralorten eller länet.
 
Om det är en statistisk-ekonomisk beskrivning av Sverige anno 1999 man författar, kan jag ha viss förståelse för att socknen kanske inte är den mest självklara enheten att ta med i alla sammanhang. Men är det en historisk utredning det är fråga om (och så vitt jag kan bedöma saken, är genealogin definitivt en historisk disciplin, eftersom den i regel behandlar förfluten tid) ÄR socknen inte bara den självklara, utan fastmera den helt nödvändiga ortsangivelsen för att kunna identifiera en bostad, gård eller by. Hoppar man över det självklara mellanledet socken , återstår by/gård och landslap/län. - mycket intelligent och praktiskt, i sanning. Hr Berglund kan knappast ha studerat vare sig släkt- eller hembygdsforskning i någon större utsträckning, om han inte begriper att detta bara skulle skapa totalt kaos, och fullständigt lägga ogenomträngliga dimridåer över upplysningar som med sockenangivelsen skulle te sig som synnerligen enkla och självklara. Hr Berglund har uppenbarligen ingen aning om att gårds- och bynamn mycket sällan är unika  inom det egna lanskapet eller länet, ibland inte ens i det ännu närmare grannskapet. Namn som Stjärnorp, Vissböle och Skruf kanske - och jag säger kanske - skulle kunna klara sig utan sockenangivelser, men i övrigt skulle det hela bli TOTALT OBEGRIPLIGT!  För att ta några exempel: Berga, Östergötland resp. Hult, Småland eller Dala (D). Hur många hundra byar/gårdar med namnet Berga finns det t. ex. i Östergötland, för att bara ta ett exempel? En sådan angivelse skulle ju vara TOTALT värdelös. Nej, socknen är ett absolut måste, i dessa sammanhang!