NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Anders Berglund skrivet 1999-05-31, 23:44
Om jag får envisas (och det gör jag gärna - som så många andra tycker jag ju mest om mina egna synpunkter :) anser jag fortfarande att det är vad man vill uppnå som bestämmer vad som är bäst, och att det därför inte kan finnas någon entydig sanning med mindre än att man är överens om premisserna först. [Se mitt inlägg 12 mars].
Om man utgår från att det är förståelsen hos en (bred) läsekrets som är huvudändamålet med beteckningssystemet, är förstås Urban Sikeborgs och andras argumentation för /BY/,/SOCKEN/, /LANDSKAP/ självklar - nästan självklar. Drar man det ännu ett varv hårdare kan man dock ifrågasätta varför socknen ska med i alla sammanhang. Den är knappast den mest självfallna indelningsgrunden numera, med en uppluckring som kanske kan sägas tog fart från kommunreformen 1952. Och för storstäderna känns den än mindre naturlig. Lika väl som jag förstår att man kan svettas över länsbokstäverna (dock inte jag - född 57), kommer jag nog aldrig att öva upp någon känsla för alla församlingars fördelning över Stockholm. Nu är förstås socknens/församlingens närvaro i våra skrifter given av kopplingen till hur källmaterialet är ordnat, det inser faktiskt jag också, men därmed har utgångsperspektivet också förskjutits ett snäpp; från läsaren till källmaterialet.
Jag har för all del inget emot upplägget /SOCKEN/, /LANDSKAP/. Det är en riktigt vacker hybrid, men det kan knappast vara den enda rimliga sanningen för alla ändamål.
Själv fortsätter jag med länsbokstäver i min databas. Dels för att jag (ännu) mest skriver för mig själv, och lägger vikten just vid databashantering. Om/när jag vill publicera, finns säkert verktyg som tämligen lätt kan byta ut alla (BD) mot Norrbottens län.