NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-06-09
Skrivet av: Urban Sikeborg skrivet 1999-05-31, 22:33
Angående Anders Anderssons tanke om 'landskapsbokstäver': Det finns redan etablerade förkortningar för landskap i den historiska facklitteraturen (se mitt inlägg den 3 januari i denna diskussion). Ett par exempel: Östergötland förkortas 'Ögl', Västmanland 'Vml', Uppland 'Uppl'. Till skillnad från länsbeteckningar är förkortningarna vad språkvetare brukar kalla genomskinliga, det vill säga det går att utläsa vad de betyder utan speciella listor eller förklaringar.
 
Jag arbetar som teknisk skribent med särskilt ansvar för språkvård. En grundregel för all skriftlig kommunikation är att orden ska vara just genomskinliga. Om läsaren måste tillgripa andra hjälpmedel bara för att förstå mitt språk, har jag misslyckats. Och jag kan vara säker på att syftet med texten, att förmedla ett visst budskap, därmed har kommit ur fokus, genom att läsarens uppmärksamhet riktas på fel saker. Det är ett avgörande skäl till varför jag övergett länsbeteckningar för ortsangivelser.