NULL Skriv ut sidan - Två mödrar - okänd far

Anbytarforum

Titel: Två mödrar - okänd far
Skrivet av: Marie-Louise Gradin-Robb (Folkedotter) skrivet 2005-02-06, 18:13
Jag har ett verkligt huvudbry med följande problem och hoppas att jag kunnat uttrycka mej tillräckligt tydligt.
 
Min morfars mor hette Emilia Maria Antoinetta Stjerneman, född i Ramnäs (U) 1852-11-03.
Hon föddes som oäkta barn till Christina Charlotta Södergren, som också var född i Ramnäs. Hennes far var skogvaktaren Johan Södergren och modern var Maria Charlotta Segerberg, bägge föräldrarna likaså från Ramnäs.
Vittnen vid Emilias dop var Friherrinnan Maria Antoinetta Uggla, född Hjerta samt två av sönerna från äktenskapet med Kapten Göran Gustaf Uggla. Alla tre reste från Stockholm för att närvara vid dopet.
Vi vet inte vem Emilias far var, men har alltid vetat att det var en viss Stjerneman och att hon tilläts av faderns släkt att kalla sig så.  
 
Jag ville veta vem som var far till Emilia, så jag slog på måfå upp namnet Stjerneman på internet och fann genast en Emil Anton Mortimer Eugen Stjerneman, kapten (född 1826 i Stockholm) som deltagit som frivillig i dansk-tyska kriget 1848-49, och därefter blivit länsman i Svärdsjö, Dalarna. Från Landsarkivet i Uppsala fick jag så uppgifter om honom, och hans moder anges som Friherrinnan Maria Antoinette Uggla, född Hjerta! Hon flyttade från Väse (S) till honom och hans familj ( hans Hustru Mathilda Wassberg, plus 4 döttrar) i Svärdsjö 1875 (bekr. I Väse Hfl, samt i Svärdsjö Infl samt hfl för samma år), Där bodde hon till sin död 1884.
 
Jag skrev till Stockholms stadsarkiv för att få veta var Emil Stjerneman var född och förhoppningsvis finna hans far - kanske gifte Maria Antoinetta om sej med en Stjerneman? Det var vad jag hoppades i alla fall!
 
Mysteriet djupnade då jag fick veta att en Emil Anton Mortimer Eugen finns som oäkta son till en viss Carolina Bergsten, och var född på Kungsholmen i Stockholm 1826-08-16, förlöst av en Fru Lindeblad (som också, tillsammans med sin dotter, var de enda vittnena vid dopet 14 dagar senare). På Stockholmsarkivet fann man att Emil därefter försvunnit helt från alla kyrkböcker i Stockholm från födseln och fram till 1849 då han står skriven med efternamnet Stjerneman på Ladugårdslands (numera Hedvig Eleonora) förs. i Stockholm, hos överkonstapeln Carl Wilhelm Uggla. Flickan på Stockholms stadsarkiv säger: ”en formlig brandvägg har tydligen dragits ner för Emil Anton Mortimer Eugens identitet”. De hänvisar mej till Krigsarkivet, men det enda jag fick därifrån var ett tidningsurklipp från 1896 då han på gamla dagar rest från Dalarna till Danmark för att delta i 50-årsjubileet av Slaget vid Fredericia.
 
Var Maria Antoinetta Uggla f. Hjerta Emil Anton Mortimer Eugens mor eller var det Carolina Bergsten?  
Var kommer namnet Stjerneman in?  
Var Emil Anton Mortimer far till min morfars mor Emilia Stjerneman? Varför skulle annars Maria Antoinetta Hjerta och två av hennes söner ha varit faddrar till Emilia, som inte tycktes ha något med Värmland att göra?
 
Vore tacksam för all hjälp jag kan få!
 
Hälsningar
Marie-Louise Gradin-Robb