NULL Skriv ut sidan - Adoptioner

Anbytarforum

Titel: Adoptioner
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2012-06-30, 00:11
Adoption infördes i svensk lag 1917. Det var vad som senare kallats svag adoption. Bland annat hade adoptivbarnet bara arvsrätt efter adoptivföräldrarna och inte efter dessas släktingar. Dessutom ärvde adoptivbarnet sina biologiska föräldrar.  
 
År 1959 infördes regler för stark adoption, vilket innebar att alla rättsverkningar mellan adoptivbarnet och dess biologiska föräldrar klipptes av och att adoptivbarnet även vad gäller arvsrätt fick samma ställning som ett biologiskt barn till adoptivföräldrarna. För äldre adoptivförhållanden gavs en möjlighet att inom fem år ansöka om att de nya reglerna skulle gälla.  
 
Sedan 1971 är alla adoptioner - även de äldre - starka.  
 
(Källa: NE)