NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2008-09-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2008-09-09
Skrivet av: Admin skrivet 2007-11-04, 07:10
Vi har fått frågan om bakgrunden till stilleståndet.  
 
Det har under ca ett års tid varit planerat att Anbytarforum skall flyttas till ny server och uppgraderas till ett modernare program.  
 
Under våren och sommaren konverterades därför Anbytarforum till forumprogrammet vBulletin på ny server. En automatisk konto- och betalfunktion utvecklades och ett stort jobb med anpassning gjordes. Den testning som genomfördes inför uppstart visade tyvärr att en mycket viktig funktion saknades. Man kunde inte visa Nytt senaste dygn och Nytt senaste vecka i en trädstruktur, utan alla nya inlägg visades kronologiskt utan uppdelning i ämnen. Den överskådliga visningen av Nytt senaste dygn/Nytt senaste vecka har varit mycket uppskattad i Anbytarforum och den vill ingen vara utan. Det beslutades då att skrota vBulletin-programmet och att en satsning i stället skulle göras på uppgradering av det nuvarande programmet, Discus.
 
Under tiden arbetet med vBulletin pågick växte problemen på Anbytarforum. Forumet hade under en längre tid gått trögt och flera gånger hade det uppstått problem så att forumet måst stängas och indexeras om. Nu tillstötte även de närmast dagliga spamattackerna, som anävndarna kanske inte såg så mycket av men som ofta orsakade anbytarvärden flera timmars resningsarbete, samt stängda diskussioner.
 
I det läget bildades Forumgruppen för att se till att Anbytaforum uppgraderades till Discus4 och startades upp så snart som möjligt. När det jobbet var gjort och större delen av anpassningen genomförd beslutades om uppstart, eftersom problemen på gamla servern dag för dag blev allt större och även inverkade på tillgängligheten till hela Rötter.  
 
När Anbytarforum så den 25 okt startade upp gick det bara några timmar innan det blev problem pga överbelastning och forumet fick stängas igen.  
 
Där står vi nu och försöker vända på varje sten för att hitta en lösning.