NULL Skriv ut sidan - Organist

Anbytarforum

Titel: Organist
Skrivet av: Torsten Berglund skrivet 2001-08-21, 20:49
Barbro!
 
Angående organister i Västerås stift, se Josef Sjögrens bok Organisterna i Västerås stift Stockholm 1958 (312 s), och densammes uppsats
Västerås domkyrkas orgelverk och organister under fem sekler samt rapsodiska anteckningar om kyrko- och skolmusik i: Västerås stifts julbok 1950, s 85-100.