NULL Skriv ut sidan - Organist

Anbytarforum

Titel: Organist
Skrivet av: Carl-Johan Ivarsson skrivet 2000-08-05, 13:58
Henry Gabrielsson!
Eftersom organisten/kantorn på de flesta håll också varit folkskollärare så finns många avporträtterade med kortare eller längre biografier i de matriklar som finns över folkskolans lärarekår. Jag har sett en matrikel över Göteborgs stift och det finns säkert många fler.
Sedan finns ju de tjocka böckerna om stiften i ord och bild från 1950-talets början där inte bara prästerna utan även kantorer och kyrkvärdar finns avbildade med en kort biografi.
Om de är examinerade från ett folkskollärarseminarium som var en statlig skola så finns arkiven åtminstone för äldre tider på landsarkiven. Där finns det en del biografica att hämta.
Anders Berglund!
Organist som yrke hör väl ihop med om det finns en orgel i kyrkan. Kyrkorna började få orglar under 1700-talets förra del, inte bara i städerna utan även på landsbygden på sina håll. Det finns en del bekanta orgelbyggare från denna tid. Sedan kanske en landsbygdskyrka köpte in en orgel från någon stadskyrka när den ansågs ha tjänat ut där.
Mer allmänt blir det nog först under 1800-talets senare hälft.
Organisten avlönades säkerligen in natura av socknen.