NULL Skriv ut sidan - Hökare

Anbytarforum

Titel: Hökare
Skrivet av: Ingela Martenius skrivet 2006-03-14, 12:14
Enligt SAOB har hökare samband med hawker:
ETYMOLOGI: [av nt. l. t. höker, detaljhandlare, i sht i livsmedel, motsv. mnt. hoker (varav fd. h?gher, d. h?ker), mnl. hoeker, holl. heuker, eng. hawker; jfr, med samma bet., mnt. hoke, t. höke, ävensom mht. hucke, t. hocke samt meng. hukster, eng. huckster; jfr äv. fsv. huka mångla; av omtvistat urspr.
 
Fortfarande enligt SAOB var en hökare någon som hade ett hökeri; hökeri definierar SAOB som:
minuthandel (vanl. i mindre skala), omfattande urspr. bl. vissa (mat)varor som eljes endast salufördes på veckotorgdagarna, ss. salt, smör, ost, salt sill (strömming), torkad fisk, kabeljo, lax, salt (o. rökt) fläsk l. kött, mjöl, talg, humle, öl, senare jämte andra livsförnödenheter oftast äv. i ngn utsträckning specerier, konserver, charkuterivaror; äv. konkret: hökarbod, hökeriaffär; förr äv. i allmännare anv.: minuthandel, detaljhandel;
 
Hökarna verkar också ha haft monopol på detaljhandel med salt:
Alle andre Köpmän, som icke til Hökare förordnade warda, skola intet må något Salt vthsällia, ringare än til heele och halfwe tynnor. (SAOB)
 
Ingela