NULL Skriv ut sidan - Morianer (afrikaner)

Anbytarforum

Titel: Morianer (afrikaner)
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2015-10-21, 21:26
Tillfällighetsfund ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad) 1787 3/1, N:o 1, sid. 5f:
»Utdrag af Skårby Kyrkas Tekn. Bok år 1786. Den 10 Decembr. Eller 2:dre Söndagen i Advent, döptes efter slutad Predikan och offenteligt Förhör, en swart Hedning med namn Paulus, förut med tilnamn Zephyrin, 15 år gammal. I sin första barndom upsnappad af sjö-folk på Africanska kusten, förd och såld til America och i St. Thomas. Therifrån til Köpenhamn och therstädes friköptes af Herr Öfwersten, Commend. och Riddaren Friherre Eric Ruuth, och til underwisning i Christendoms kundskapen m. m. lämnad til Pastorn härstädes. Des öfwer funten lutande hufwud nederbögdes af Fru Öfwerstinnan Friherrinnan Elisabeth Charlotta Warendorff. Dop-wittnen woro Herr Öfwersten, Commend. och Ridd. Friherre Eric Ruuth, Herr Ryttmästaren och Riddaren Grefwe Gustaf Fredric von Rosen samt Des Fru Grefwinna Maria Juliana Warendorff, Herr Lieutenant Friherre Gustaf Eric Ruuth och Fröken Christina Charlotta Ruuth.»