NULL Skriv ut sidan - Morianer (afrikaner)

Anbytarforum

Titel: Morianer (afrikaner)
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2013-10-25, 14:12
Titel:  Wermlands läns tidning  
Datum:  1878-12-17  
Sida 3

 
Svart predikant. Söndagen den 1 dennes på e. m. höllos föredrag i Askers kyrka uti Nerike af två i fosterlandsstiftelsens missionsskola studerande elever. Den förste talaren, klädd i presterlig drägt, sade sig snart vara färdig att gå ut till hedningarne med evangelii budskap. Den andre talaren var en afrikansk neger, Ouesimus, som lär ha tillbragt 2 år i Sverige. Hans figur var icke otreflig, och rösten stark och fyllig. Den valda texten var: Etiopien skall utsträcka sina händer till Gud. Föredraget var osammanhängande och en del ord svåra att förstå. Han gjorde några antydningar om det förfallna religiösa tillståndet i Abyssinien, och berömde de europeiska folkens förmåner framför hedningarnes usla lif i det inre af Afrika. Åhörarne uppmanades allvarligt att behjerta hednafolkens nöd och gifva dem evangelium. Bättre intryck skulle mannen gjort på sina åhörare, om han i stället berättat sin egen ödesdigra lefnadshistoria;
 
Ouesimus lär varit flere gånger såld som slaf. Men det, att efter blott 2 års vistelse i vårt land likväl så pass kunna uttrycka sig på svenska, vittnar om att fattningsgåfva icke saknas hos denne färgade afrikanske broder. (N. A )  
 
Källa:http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:74481&recordNumber=1244&tota lRecordNumber=1601