NULL Skriv ut sidan - Morianer (afrikaner)

Anbytarforum

Titel: Morianer (afrikaner)
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2013-10-19, 15:20
I en artikel om gamla ord:
 
Titel:  Östgötaposten  
Datum:  1902-11-14  
Sida 4
 
Men ett ord kan gå under, icke blott emedan det väcker obehagliga idéassociationer, utan emedan det framkallar vilseledande sådana. Det är då i sin egenskap af ord, d.v.s. idéförmedlare, ändamålsvidrigt och har därför ärligen förtjänat att aflifvas. B1åman har med rätta aflösts af neger eller morjan, sedan blå upphört att betyda mörk.
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:86788&recordNumber=1598&tota lRecordNumber=1601
---------------------------------
 
Till motstycke af dessa drag utaf Utskottshus-
hållning och Kunglig generositet torde vi få bläddra  
ett ögonblick i de här förvarade Hofräkningarne för  
Drottn. Ulrica Eleonora d. ä. förda med Öfverhof-  
mästarinnan Mar. Elis. Stenbocks egen hand»  
 
Drottn. Ulr. Eleonoras Räkenskaper. 1692.
 
Aug. månad..
Åt lilla morianskan till ett snörlif (insatt på barnhuset,  
der hon fick också lära dansa.)
 
Källa: http://archive.org/stream/delagardiskaarc14wiesgoog/delagardiskaarc14wiesgoog_dj vu.txt
även http://archive.org/stream/delagardiskaarc06gardgoog/delagardiskaarc06gardgoog_dj vu.txt
särskilt http://books.google.se/books?id=h35TAAAAcAAJ&pg=RA1-PA58&lpg=RA1-PA58&dq=morians kan&source=bl&ots=2kC7oxedI5&sig=zzR7ERe0laW_YPujpH5rGB0LeFA&hl=sv&sa=X&ei=1URiU uCjDoXW4ASC6YHQCQ&ved=0CGIQ6AEwCQ#v=onepage&q=morianskan&f=false med texten läsbar och mer fullständig än Grimberg nedanför, till exempel:
Till den omvända Turkinnan Ulrica Tanto 20 (Rdr). Omvända Judinnan Mar. Magdal. 3.
 
---
 
SVENSKA FOLKETS  
UNDERBARA ÖDEN
 
CARL GRIMBERG  
KARL XI:S OCH KARL XII:S TID  
t. o. m. år 1709
58:e - 67:e tusendet
STOCKHOLM
P- A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG  
COPYRIGHT  
Bv CARL GRIMBERG  
1922  
 
Den sparsamme Karl XI gav sin gemål i handpengar den  
avsevärda summan av 2,000 riksdaler specie i månaden,  
men den synes icke ha räckt till. Alltemellanåt pantsatte  
hon av sina dyrbarheter för att skaffa pengar till dem, hon  
ville hjälpa. Väldig är den ännu bevarade listan på hennes  
understödstagare, från män och kvinnor av rikets högsta  
ätter, som blivit utarmade, ned till »förlamade krigsmän och  
fattiga hustrur»; och »Mutter Catherine» fick också sin lön  
»för fattiga hustrur, som hon betjänt i barnsnöd». Judinnor  
och turkinnor, som omvänt sig till kristendomen, erhöllo  
understöd, likaså »en fattig baron från Regensburg», som  
övergivit sin katolska tro; och »lilla morianskan på Barn-  
huset
» ihågkoms med penningar - till ett snörliv. Egen-  
domligt är, att bland den fromma drottningens utgifter  
även förekomma spelskulder, vilka någon gång kunna ha  
uppgått till så höga belopp som 300 riksdaler i månaden.  
Förlusten torde nog i många fall ha varit en form av fin-  
känslig välgörenhet mot damer av adelsätter, som utarmats  
genom reduktionen. Den, som invigt Ulrika Eleonora i  
kortspelets hemligheter, var hennes svärmor, som inte visste  
någon bättre form för sällskapligt umgänge. Gumman  
kunde sitta vid spelbordet från morgon till kväll, helgdagar  
som vardagar.  
 
Ett minnesmärke över den milda drottningens välgörenhet  
är det s. k. Drottninghuset vid Johannes' kyrka i Stock-  
holm, som hon instiftade till »hemvist och underhåll» åt be-  
hövande änkor »av hederligare stånd». Än i dag utgör detta  
hem med sin trädgård och sina gamla lindar en eftersökt  
tillflyktsort för ensamma kvinnor, som tröttnat av livels  
kamp och slit.
Källa: http://booksnow2.scholarsportal.info/ebooks/oca5/39/svenskafolketsun04grimuoft/s venskafolketsun04grimuoft_djvu.txt
även http://runeberg.org/sfubon/4/0340.html
 
---------
 
Se också Anbytarforum citerat i detta sammanhang på Flashback 2005:
https://www.flashback.org/u88618
 
---------
 
SAOB om Morian med många äldre exempel på förekomst och olika stavning:
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/157/71.html
 
---------
 
Titel:  Folkets röst
Datum:  1858-10-09  
Sida 2
Den i Amerika utkommande svenska tidningen »Hemlandet» yttrar med afseende på de i höst i Amerika förestående valen till medlemmar inom de särskilda legislaturerna, följande:  
(Här följer rekommendation att rösta på republikanerna, för att stävja slaveriet, vilket avslutas med följande text
 
Vi må icke tro, att blott de svarta menniskorna äro hemfallna åt slafveriet; äfven de hvita hafva ledande män i södern ansett böra säljas till slafvar för everldeliga tider, derest de skulle på något sätt falla samhället till last.  
 
Ett svenskt fruntimmer är här i Galesburg gift med en neger och bar med honom tvenne barn, hviika äro så hvita till färgen som något barn i staden, men antag att det skulle visa sig att fadren vore en förrymd slaf, så blefve dessa hvita barn, födda af en svensk qvinna, efter rätt försålda i evigt slafveri. Det är ju en hygglig anstalt! är det icke?