NULL Skriv ut sidan - Morianer (afrikaner)

Anbytarforum

Titel: Morianer (afrikaner)
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2013-10-18, 23:13
Titel:  Wernamo tidning  
Datum:  1883-07-07  
Sida 3
 
En negrinna befinner sig bland brunnsgästerna i Ronneby. Hon åtföljer en familj från Småland; talar svenska och skall vara lärarinna. Hon bor, besynnerligt nog, hos stadens - sotare.
 
 
Titel:  Dalpilen  
Datum:  1890-01-10  
Sida 3
Ovanligt äktenskap. En svensk i Roslyn på Long Island, Newyork, har nyligen inträdt i äktenskap med en negrinna.  
 
Titel:  Post- och inrikes tidningar  
Datum:  1825-08-05  
Sida 1
Allt ifrån den tid, då vaccinationen i Swerige blef införd, hafwa smittkoppor är efter är mera sällan wisat siq, så att, sedan åren 1800, och 1801, under hwilkas lopp, 8,089 personer i Riket deraf bortrycktes, ingen allmän smittkopps-epidemie uppkommit; men enligt med hwad Collegium förut i underdånighet anmält, blefwo smittkoppor i Maj år 1823 införde till Göteborg med en Neger, ombord på ett Americanskt skepp, som kom, ifrån Amsterdam. Denne Neger hade elake sammanflytande smittkoppor, af hwilka han dog, och sedan af honom en Kopparslagare-gesäll i Göteborg blifwit smittad, som äfwenledes uti sjukdomen afled, blef smittan efter hand spridd till flere personer, så att 22 med smittkoppor behäftade sjuke, inom slutet af år 1823, blefwo på sjukhuset i Göteborg till wård emottagne.  
 
Ifrån Göteborg infördes smittan troligtwis, samma år, till Skepplanda Församling af Elfsborgs Län, der 3o personer uppgifwas hafwa nämnde år deraf warit angripne, samt till Skaraborgs Län, der smittkoppor blifwit gängse uti Skara Stad, jemte Levene, Ryda och Saleby Församlingar. Äfwen till Stockholm kom smittan samma år i Nov. månad med en arrestant från Göteborg. Med undantag för öfrigt af 2:ne barn i Rönö Församling af Östergötlands Län, och några få uti Församlingarne af Sala Prosteri af Westmanlands Län, som äro uppgifne att med smittkoppor hafwa warit behäftade, hafwa de, så widt Collegium har sig bekant, ej förekommit år 1823 uti flere, än de uppräknade Städer och Landsorter i Riket.
 
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:326100&recordNumber=48&total RecordNumber=1601
 
Titel:  Kalmar  
Datum:  1896-06-03  
Sida 3
En neger finnes bland Vestgöta regementes beväringsrekryter, som f. n. vapenöfvas å Axvall, berättar Falk. T.
 
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:165171&recordNumber=1578&tot alRecordNumber=1601
 
 
Titel:  Kalmar
Datum:  1908-07-22  
Sida 2
Ur hembygdens annaler:  
1773. Dör Israel Melin, kyrkoherde i Mönsterås socken 1760. »Under hans ämbetstid underwisade han och döpte i kyrkan en afrikansk neger, hvilken amiral P. Liljehorn köpt som slaf i Lissabon och hemfört. Negern gifte sig sedan här och bodde i många år i Mönsterås.»
 
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:168874&recordNumber=1581&tot alRecordNumber=1601