NULL Skriv ut sidan - Romer?

Anbytarforum

Titel: Romer?
Skrivet av: Carl Johan H. Ljungquist skrivet 2012-10-05, 18:10
Jag anser nuvarade rubriker på AF vara diffusa och stjälper mer än de hjälper en nybliven, okunnig släktforskare och därför är det på tiden att ändra dem till det bättre. Då genealogin är en historiseorienterad vetenskap, bör rubrikerna tydliggöras samt ta fasta på gamla begrepp. Mitt förslag till nya rubriknamn med följnade undertexter är då:  
 
* Forskning om resandesläkter (s.k. tattare)
Välkommen till Forskning om Resandesläkter. Det norsk-svenska vandrings- eller resandefolket, som själva kallar sig tavringer, dinglare m.m., är ättlingar till gamla nordiska släkter och tyskinvandrade zigenare som i äldre tider förde ett ambulerade vandel och talade ett eget språk kallat rommani. Att forska i resandesläkter är ofta mycket svårt, eftersom de sällan var kyrkskrivna. Här diskuterar vi forskning kring dessa släkter.
 
(Med uttrycket gamla nordiska släkter avser jag alla de släkter vars (agnatiska) ättebörd blott kan härledas till Skandinavien ty allt annat är genealogiskt ogrundande antagningar. Med tyskinvandrade zigenare åsyftar jag de fall där de facto invandrade tyskar, som tolkats vara zigenare, som förekommer i t.ex. staden Gränna m.fl. platser. Avlägsar man sig  sedan från genealogin och går till lingvistiken blir detta i allra högsta grad bevisbart då t.ex. skånska rommanidialekten innehåller tyska språkljud såsom ch-ljudet i tyska acht 'åtta'.)
 
* Forskning om romska släkter (s.k. zigenare)
Välkommen till Forskning om Romska Släkter. I Sverige finns ett antal olika romska grupper, som i huvudsak är ättlingar till (syd)östeuropeiska zigenare som kom hit på 1800- och 1900-talen. Här diskuterar vi forskning kring dessa släkter.