NULL Skriv ut sidan - Romer?

Anbytarforum

Titel: Romer?
Skrivet av: Tyrone skrivet 2011-01-17, 15:38
Resanderomernas invandring till Sverige  
 
 
De första resanderomer kom till Sverige i början av 1500-talet. Stockholms stads tänkeböcker berättar, att på Sankt Mikaels dag den 29 september år 1512, kom resanderomer för första gången till Stockholm. Det bekräftas samma år i en Swensk Cröneka av Olaus Petri: Her steen war höffuiizman worden, kom en part aff thet folket som fara omkring ifrå thet ena landet til thet andra, them man kallar Tatare, hijt i landet och til Stockholm; förra hade the aldrig her warit.De ca trettio familjerna som kom blandade sig med andra familjer som redan fanns i landet sedan lång tid tillbaka .  Därefter började de anta äktklingande svenska namn för att kunna vara anonyma handelsresande fritt i landet. Många slog sig till ro och blev borgare eller utövade hantverk eller handel på orten. Jönköping stad är en av de städer som vittnar om en lång epok av resanderomers fasta plats i Sveriges historia.      
 
Zigenares hot mot samhällsordningen
 
Alltsedan dess har Zigenare från olika länder i Europa och Ryssland under två olika tidsperioder kommit till Sverige. Trots sitt ringa antal ansågs zigenare utgöra ett hot mot den rådande samhällsordningen.
 
Redan då de första resanderomer anlände 29 September 1512 började världsliga och kyrkliga myndigheter att utfärda ett stort antal dekret och lagar i syfte att förvisa resanderomer från Sverige eller, senare i historien, tvångsassimilera dem. De lyckades inte med detta tack vare att resanderomerna höll på sin kultur och språk. Under en viss tid deporterades resanderomer till nuvarande östra Finland där de fick en fristad mot att de vaktade gränsen mot Ryssland några lyckades återvända till gränstrakter där de visste att kunde ta sig över till övriga länder runtom i Europa.    
 
Nya gränser
 
1809 förlorade Sverige Finland till Ryssland och nya gränser upprättades. Därmed kom de grupper av resanderomer som tjänstgjort åt Sverige att bli kvar i Finland, avskilda från de övriga romerna. Det är denna grupp som idag }kallar sig kalé eller kaale. Först 1954, då passtvånget mellan de nordiska länderna upphörde och Sverige åter öppnade sina gränser för kaaleromer blev det åter möjligt för kaaleromerna från Finland att resa till Sverige och förenas med andra resanderomer.