NULL Skriv ut sidan - Romer?

Anbytarforum

Titel: Romer?
Skrivet av: Richard Brun skrivet 2010-09-12, 18:44
Jag tycker att en lämplig indelning i sak är:
 
A)
Resande (med eller utan romskt ursprung)
 
B)
Sent invandrade romer
 
Detta var alltså menat i sak. Rubrikformuleringen kan kanske göras annorlunda. Men med denna klassificering undviker man många oklarheter och undviker samtidigt att trampa på alltför många ömma tår.
 
Språkhistoriskt och invandringshistoriskt lär det också stämma rätt bra med forskningens nuvarande ståndpunkt.
 
Med sent invandrade romer menar jag romer som kommit till Sverige efter cirka 1850.
 
Jag vill understryka att resande/romer invandrat till Sverige i inte obetydlig omfattning även under sent 1700-tal och första hälften av 1800-talet. Deras anor kan man (bortsett från ingiften) inte följa långt tillbaka i Sverige, men väl långt tillbaka i Danmark och Tyskland bland resande och romska grupper där.
 
I huvudsak ansluter jag mig till Tyrones och moderators ståndpunkter.
 
 
Richard Magito Brun