NULL Skriv ut sidan - Romer?

Anbytarforum

Titel: Romer?
Skrivet av: Tyrone skrivet 2010-09-12, 14:22
Idag delar akademin upp de romska grupperna i fyra stratum vandringar. De resande har placerats bland den första vandringens romer detta beslut har tagits bland språkforskare då det språkliga beviset är det säkraste beviset. Men mycket är oklart och höljt i dunkel då det passerat flera hundra år, men jag tror och vet att det finns en längtan bland resande i Sverige att bli att accepterad som en egen folkgrupp med en egen kultur och språk då vi funnits i Norden som en av de äldsta minoriteterna varför ska man då placeras i en undergrupp, då det bevisligen skiljer ca 400 år mellan tex kalderash gruppen? våra fränder i Norge har blivit accepterade som en egen folkgrupp och de får den respons som en äldsta minoritet ska få.
Jag är glad att anbytarforum finns för alla men det är en uppenbar skillnad mellan de olika grupperna som finns. Men jag accepterar moderatorns beslut den är gällande. Detta är min slutplädering.