NULL Skriv ut sidan - Sandberg

Anbytarforum

Titel: Sandberg
Skrivet av: Stig-Ove Wisberg skrivet 2004-09-14, 07:58
Han finns på den här hemsidan http://w1.363.telia.com/~u36311263/index.htm
 
Vimmerby dombok
Den 25 oktober 1736
 
Uppkom för rätten handelsdrängen Jonas Sandberg begärandes att nu få vinna Burskap och Borgareeden avlägga, men som denne Sandberg ännu icke efter sin försäkran här i staden sig bofast gjort, så kan Magistraten denne dess ansökning nu icke villfara, innan han efter lag köpt och förskaffat sig gård och grund.
 
Den 6 november 1736
 
Handelsdrängen Jonas Sandberg förekom och anhöll att nu få vinna Burskap, helst han efter Rådstugurättens resolution under den 25 sistlidne oktober sig här i staden bofast gjort, vilket bevist är igenom ett för Rätten uppvist köpebrev av rådmannen Herr Natanael Linck utgivet, och som för denne Sandberg i borgen trädde handelsmännen Jöns Åbrant och Johan Mådvigsson, så blev han efter avlagd Ed och 5 riksdaler silvermynt prästerad Burgeräld för stadens Borgare och Byamän antagen och inskriven att ringaste i 6 år vara och allan stadsrätt och rättighet efter förmågo sine uppehålla. Utlåtande sig därefter Sandberg att han tänker idka Kramhandel.