NULL Skriv ut sidan - Sandberg

Anbytarforum

Titel: Sandberg
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2004-09-13, 23:45
Kan nedannämnde Jonas Sandberg vara släkt med handelsmannen Lars Jonsson Sandberg (1683-1729), (västgöte och pinkaren), borgare i Vimmerby men bosatt i Västrum, Östra Ed sn (Tjust härad) (se Anders Bergs inlägg ovan den 23 febr 2003 kl. 19.10) ?  
 
Vimmerby rådhusrätt 1736 den 8 mars:
handelsdrängen Jonas Sandberg anmälte
sig at här i Staden winna Burskap
i anseende där till at hans fader
i många åhr härstädes dragit
Borgelig onera; hwar wid äfwen
infuno sig handelsmännerna
Jöns Åbrandt och Johan Mådvigsson
som för honom wilja wara i bor-
gen, utlåtandes sig Sandberg at
han will bruka kramhandell
och sig här i Staden bofast giöra;
hwilket måhl magistraten fant  
nödigt at utställa till nästa allmänna
rådstugudag då Borgerskapet där
öfwer höras skall och Resolution
honom tilldelas.
[någon vidare borgared eller hörande i saken ej funnen i domboken]