NULL Skriv ut sidan - Falkenberg

Anbytarforum

Titel: Falkenberg
Skrivet av: Gabriel Wallgren skrivet 2004-04-03, 14:44
Hej alla!
 
Nyligen har Niclas Rosenbalck presenterat en teori (se här (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/3711/38460.html?1080899342 target=_top)), om att borgaren i Hjo, Per Larsson Hedenberg, skulle vara identisk med en samtida Petter Lorentz och eventuellt också Petter Lafore (Laffor/Lophor m fl stavningsvarianter). Att Petter Lorentz och Petter Lafore är två olika personer skall jag visa nedan. Jag hyser också tvivel om att Per Larsson Hedenberg och Petter Lorentz skulle vara samma person, men vill dock inte utesluta att så är fallet.  
 
Eftersom min infallsvinkel har varit mantalslängder för Falkenberg tar jag upp det under denna rubrik.
 
I Falkenberg bodde under sista åren av 1600-talet och det första årtiondet av 1700-talet ett flertal familjer som kunna antas vara resande.
Ovan har vi redan berört Sven Wulf. Till detta kan tilläggas att då hans son Petter begravs 1704 28/6 i Ås sn (Halland), 25 veckor och 3 dagar, så benämns han Sven Olufsson Wulf fr Falkenberg och hans hustru kallas Anna Maria Olsdotter [meddelat av Bo-Arne Stenqvist, Varberg]. Detta kan tolkas som att släktskap föreligger med Olof Ulv i Skara.
 
Förutom ovan nämnda Sven Wulf, glasmästaren Jöns Nilsson Lund och Christopher Jacobsson med dotter Barbara (nämnd Mtl 1704-1705, se här (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/3711/1162.html target=_top)), återfinns följande personer i mantalslängderna under nämnda tid:
 
1) Anders Carlsson (med säkerhet fr Mtl 1699-Mtl 1702), Mtl 1703: finns i Laholms stad.  
 
Detta gör att jag vill identifiera honom med den krämare och borgare Anders Carlsson, som dör omkring 1725 och som är far till Maria Andersdotter Lund, gift med borgaren i Laholm Peter Darell.
 
2) Petter/Per Jacobsson (Mtl 1699-Mtl 1700) sannolikt identisk med (samma plats i mantalslängden)
 
3) Per/Petter Christophersson (Christiansson) (Mtl 1701-Mtl 1711). Mtl 1712 Petter Christophersson _1_ _ _ _ _ _1 m: i arrest i Gborg, Mtl 1713: Petter Christophersson Rymbd staden Mtl 1714: Petter Christophersson son Hendrick 1 1_1_ _ _ _3 Mtl 1715: Petter Christophersson 1 1_ _ _ _ _ _2 s. Hendrich såldat i malmö förekommer sedan Mtl 1716-Mtl 1720.
 
I Håkan Skogsjös arkiv om resandesläkter [Privatarkiv A543, volym 12, GLA] finns excerpter från Göteborgs kämnärsrätt 1711 15/8. Här nämns Petter Frantzveegen, borgare i Falkenberg, uppviste pass av den 5/5 1711. Jag tycker att detta passar relativt väl in på Petter Christophersson i synnerhet som Mtl 1712 (daterad 11/2) anger att han sitter i arresten i Göteborg. I Ås sn (Halland) fick Pitter Frants Weigner, Borgare uthi Falckenbergh och hans hustru Anna Maria sonen Petter, f 1699 17/3 (meddelat av Bo-Arne Stenqvist, Varberg).  
 
[Diskussionen om Petter Christophersson (Franswegen) fortsätter under en här (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/3711/1162.html target=_top). Mvh Moderator]
 
4) Petter Laphore (Lophori,Lasphore) (Mtl 1699-Mtl 1713). Mtl 1714: Petter Lophorij afskedad solldat och borttweeken.  
 
Om honom vet vi dessutom att han och hans hustru Maria Caspersdotter får dottern Elisabet, f 1696 dp 28/3 i Norra Vånga (Skaraborgs län) (se mitt inlägg här (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/3711/29736.html?1022279889 target=_top)). Vi vet också att han senast 1709 var omgift med en Dorotea (se Anders Bergs inlägg här (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/3711/39959.html?1049540557 target=_top)).
 
5) Enkan Susanna och en dotter (modern allmosejon, dottern betalar skatt (Mtl 1699-Mtl 1700). Mtl 1701: afweken staden.
 
Eftersom hon nämns omedelbart efter Petter Laphore i mantalslängden är det frestande att identifiera henne med den Susanna Hansdotter som nämns som Petter Lorentz hustru 1696, som får dottern Brita, f 1696 dp 20/3 i Norra Vånga (Skaraborgs län) (se mitt inlägg här (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/3711/29736.html?1022279889 target=_top)). De hade också en dotter Margareta, som begravdes 1698 16/3 (15 veckor) där båda föräldrarnas namn förekommer Pehr Kortsson [felläsning, alternativt felskrivning], Borgare i Staden Hioo, Susanna Hansdotter [meddelat av Bo-Arne Stenqvist, Varberg]. Att Petter Laphore och Petter Lorentz inte är samma person framkommer med all önskvärd tydlighet då båda döper sina döttrar med två dagars mellanrum i Norra Vånga i mars 1696. Om mitt antagande är riktigt att Enkan Susanna i Mtl i Falkenberg är identisk med Petter Lorentz hustru Susanna Hansdotter, så får det till följd att a) Petter Lorentz måste ha avlidit omkr 1698 b) Petter Lorentz kan inte vara identisk med Per Larsson Hedenberg. Detta skulle enkelt kunna motbevisas om man kunde belägga Per Larsson Hedenberg med en hustru Susanna Hansdotter. Som jag har uppfattat det är ingen hustru känd till honom.
 
6) Per Svensson (som ogift Mtl 1700-Mtl 1702, som gift Mtl 1703-Mtl 1706).  
 
Jag anser att denne Per Svensson är identisk med den handelsdräng som omkr 1710 dyker upp i Bogesund och som bl a är far till Anders Persson Frimodig och Olof Persson Skövding.
 
Mvh
 
Gabriel Wallgren