NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25
Skrivet av: Pär Nilsson skrivet 2004-10-23, 23:04
Stora Tuna KIIIb:1 1737-07-23.
Sergeanten vid Dalregementet Johan Wesslien ger en levnadsbeskrivning för drängen Olof Nilsson som är en flykting från Norge. Olof berättar sig vara född i Funäsdalen, Jämtland och hans (ej namngivne) far var häktmakare. Han blev föräldralös vid 2 års ålder och togs om hand i Funäsdalen tills han blev 7 år. Följde då med folk som skulle till Norge för att handla, följde med dem till Lindstranden en half mihl ifrån Trundhem där han stannade hos en bonde vid namn Olof Hansson. När han var 15 år tog han tjänst hos kapten Bruuse på gården Storkrogen i Lindstranden, efter 7 år där orsakade han en eldsvåda där husbondens hela ladugård brann ned, rymde då till Sverige. Kom in via Lima socken där han arbetade en sommar, om hösten kom han till kapten Munck och gamla länsmannen Erik Jakobsson i Järna socken där tog tjänst. Reste därifrån till lndshövdingeämbetet i Falun där han skaffade sig tillstånd att få taga tjänst mm. På återfärden från Falun kom han till Amsberg i Stora Tuna och anmälde sig vilja taga tjänst som soldat för Gersens rote. Uppehöll sig där till förliden höst då han kom till Wesslien och begärde och fick städselpenning. Wesslien intygar att han förhållit sig väl sedan kom till Sverige för 2 år och 3 månader sedan.
 
Under tiden här har han gjort pigan Malin Ersdotter i Domnarvet med barn, han vill gifta sig med henne men det kan ej ske förrän han kan uppvisa betyg på kunskaper i kristendom samt ledighet till äktenskap.