NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2004-09-07, 11:29
Ibland stöter man i kyrkböcker och domböcker etc på personer som inte är bofasta, utan tillhör kategorin resandefolk. Begreppet resandefolk är problematiskt då det dels inbegriper förfäder till dagens delvis romanitalande resanden (i äldre tider kallades deras förfäder bla tarter, tattare, kältringar, fanter mm) och dels kategorin personer av ovisst ursprung som via yrken och levnadssätt levde utanför det dåtida samhället, oftast i dess marginaler med täta kontakter till resandefolk. Dagens resandefolk har många av sina förfäder i båda kategorierna, då ingiften förekommit i varierande grad. Det kan således vara svårt att skilja äkta resanden (ibland kallade djupa) ifrån vanliga resanden. En särskild diskussion kan vara på sin plats för dylika tillfällighetsfynd som man kan misstänka tillhör resandefolket. Det får inte heller glömmas bort att dylika fynd i möjligaste mån (då orter, landskap nämns) även bör redovisas under Rötters ordinarie databas för tillfällighetsfynd..  
Glöm inte bort att ange källorna till fynden.
 
 
Några fynd:
 
Pjätteryd C:1, s 310, dödlängd 1689, nr 198:
Puer (Fre)drich Persson en pinkares död 16 10br (=16 dec.) 5 åhr
 
Pjätteryd C:1, s 218,födelselängd 1689, nr 278:
Halwor, Elias JsaachsSons Son   kl. 3 E.Midd. 1 augusti
N. fadren är en Skedbindre, född i dahl. Modren i Norrbotn.