NULL Skriv ut sidan - Brev - förståelse av innehåll

Anbytarforum

Titel: Brev - förståelse av innehåll
Skrivet av: Lina Libell skrivet 2010-11-12, 14:03
Vill du fortfarande ha översättningshjälp?
 
Båda texterna är anonyma avskrifter som handlar om en och samma tavla, Hjärtat av José Morlet. Tavlan bör ha varit en variation av det religiösa motiv som Ingemar Wickström talar om, den heliga Margarita Alcoques uppenbarelse av Jesu hjärta, som fortfarande är mycket vanligt inom katolicismen. Tyvärr ger texterna inga ledtrådar om vem som skrivit dem, eller varför.  
 
Här är mina förslag på översättning, kanske inte så eleganta men de ger en idé om innehållet. Det är snårigt att hitta rätt form åt det religiöst färgade språket och uppbyggliga ordvalen:      
 
Rubriken och vänstra texten:
Corazones, mode[l]o pintado en cobre 63x41? por José Morlet.  
Bajo el marco esta lo siguiente Contado:  
 
Ofrecio Iesuchristo N[uestro] S[eñor] ala V[uestra] M[erced] Margarita Alacoque que todos los que reverenciaren con especial culto la ymagen de Su Sagrada Corazó[n] serían colmados de c[e]lestiales dones y que, en todas partes donde se expusiese dicha ymagen para ser singularmente honrada, las llenaría de todo ...... de bendiciones.  
 
”Hjärtan”, tavla målad på koppar 63 x 41 av José Morlet.
Under ramen fannns det följande fastsatt:
 
Jag erbjuder [bilden av] Vår Herre Jesus Kristus framför Hennes nåd Margarita Alacoque , då ju alla som iakttar den särskilda kulten av Hans Blödande Hjärta överhöljes av himmelska gåvor, och, särskilt de som betraktar denna enastående aktningsvärda bild, uppfylles av alla slags välsignelser. ”
 
Högra texten
El P F José Maq.. de Ortega Misionero Apostolico en ..... que escribio intitulo..
el Mes Mistico Mariano el día 25 pagina 249 tras esta  Noticia a la letra:
Refiere el (min.....ta) F Enrique Joglen [?] que al Glorioso S. (Antes) de Padra nostró la (Solerana) Reyna su Corazon coronadoado, seciódo de llamas con la Imagen de Crucifixo en  el, I le Revelo que esta fue la insignia del (..jo) desde  que murio su hijo santisimo prometiendo libranle de mismo partes, y molificiones todos a quiyas Cazas que asi retrataren en venerazon su Corazon Amante.  
 
[prästtitel] José Maq.... de Ortega, ..................... har skrivit[el Mes Mistico Mariano el día 25] på sidan 249 denna notis ordagrant:  
......... F Henrik Joglen påpekade att den [bilden av] ärofyllda heliga  inför Vår Herre visar .......Drottningen sitt krönta hjärta, uttorkat med flammor och med korsets bild inom sig, och avslöjar att detta är sigillet av det .... som dödade hans heliga son, utlovande .... åt alla, och mjukt lugn åt alla dem som sålunda betraktar med ödmjukhet Hans heliga hjärta.