NULL Skriv ut sidan - Brev - förståelse av innehåll

Anbytarforum

Titel: Brev - förståelse av innehåll
Skrivet av: Rune Johansson skrivet 2010-11-11, 10:48
Min spansk-svenska ordbok från 1966 räcker inte till här. Det måste till ett lexikon från 1800-talets början för att förstå de flesta av orden.
 
Andra raden på vänster sida har ett namn: V M Margarita de Alacoqne. V är usted, tilltalsord för ni eller er till personer man inte säger du till.
 
Sedan finns reverenciaren, som jag vill ha till konjunktiv imperfekt verb av substantivet reverencia, som betyder hälsning, hyllning. Något i stil med att de hyllade (alla helgonen).
imagen=helgon, helgonbild.  
Sagrado=helig.  
Singularmente=i synnerhet, särskilt.  
Bendiciones=välsingnelser
 
Jag hoppas att du får kontakt med någon på universitet som kan hjälpa dig vidare.