NULL Skriv ut sidan - Psi

Anbytarforum

Titel: Psi
Skrivet av: Per Thorsell skrivet 2010-08-28, 22:09
Prästerna använde husförhörslängderna som sin arbetsmateriel och gjorde allehanda noteringar för eget bruk. Psi använt på det sätt som gällde på sid 27 är ganska vanligt, men den förekommer även i andra sammanhang. Varför den står där vid skräddaren Nyström på sid 39 vet jag inte. Kanske har det något att göra med att han inte finns på samma plats i nästa bok.  
 
De överstrukna bockarrna för pigan Maria Danielsdotter kan ha något att göra med oklarhet om hennes flyttning. Först står det att hon flyttat till Härad. Detta är sedan överstruket och istället står notisen: Säges vara flyttad till Gåsinge.  
 
I fråga om mera känsliga uppgifter som prästen inte ville att klockaren och andra skulle förstå, hände det att de skrevs på latin eller till och med på grekiska. Någon allmänt spridd standard kring dessa frågor fanns knappast.