NULL Skriv ut sidan - Brev från drottning Lovisa Ulrika, 1757(franska)

Anbytarforum

Titel: Brev från drottning Lovisa Ulrika, 1757(franska)
Skrivet av: Per Thorsell skrivet 2010-11-25, 12:41
Två brev som Ed. Maj:t har gjort mig äran att skriva til mig ha lyckligt anlänt för några dagar sedan. Affären Flodelius är unik och markerar en förskräcklig blodtörst. Hård har redan fått underrättelse om det. Eftersom den brittiske ministern i Berlin fanns här för kort tid sedan, grep jag tillfället för att sondera terrängen. Även Hertigen har talat med honom, men alla är så övertygade om vår svaga ställning, att han hade alla världens svårigheter att övertala honom. Emellertid lovade han att tänka på saken. Han bör nu vara i Dresden och jag tror, att om han väl blir övertygad, skulle han kunna göra oss goda tjänster. Trots alla hinder har jag inte förlorat hoppet och, förutsatt att kungen av Preussen fortsätter sin nuvarande kurs, är jag nästan säker på att han kommer oss till mötes.
För övrigt vågar jag, mycket underdånigt försäkra, att jag inte kommer att försumma något av det, som kan vara till nytta för att tjäna E. Maj:t, eftersom jag anser det som min högsta lycka att kunna visa Er min mycket underdåniga och mycket allvarliga hängivenhet.
Braunschweig den 9 Mars 1757.
 
Jag och brevskrivaren får väl dela ansvaret för det floskulösa språket. Jag hoppas innebörden framgår.