NULL Skriv ut sidan - Brev från drottning Lovisa Ulrika, 1757(franska)

Anbytarforum

Titel: Brev från drottning Lovisa Ulrika, 1757(franska)
Skrivet av: Per Thorsell skrivet 2010-11-19, 20:46
Nu kommer jag litet för sent, men eftersom min version skiljer sig en del från ovanstående lämnar jag den ändå.  
En något fyrkantig råöversättning:
 
Jag har mottagit Edra två brev samtidigt; de gjorde mig mycket glad, särskilt det som rör våra två olyckliga vänner, som jag intresserar mig mycket för. Äntligen är den stackars Hård i säkerhet; men trots det råder jag honom att inte resa från Kiel annat än i säkert sällskp. Palmstierna har gjort en insats som är honom värdig. Ni bör veta att han om natten var i Floderius fängelse och gav honom pengar som skulle underlätta hans flykt, på villkor att han tog med sig W. och H., levande eller döda. F. rymde verkligen, men blev åter fångad och förhörd i Kämnersrätten, där han lämnade den berättelse som jag har givit Er.Palmstierna blev tvungen att förklara sig och man hoppas att detta ärende kan gå till Riksdagen, men jag tvivlar på att det lyckas. Det vore säkrast att varna W. och H. att vara på sin vakt mot alla svenskar som de inte känner väl. I övrigt är allt här i samma skick som Ni lämnade det. De utrikes affärerna lika röriga, och det förefaller inte som om England anstränger sig för vår skull. Missnöjet tilltar, särskilt i Gardet, som avskyr sin chef. Konungen har fått 20 tusen tunnor mjöl från Ryssland, som han kan fördela efter eget gottfinnande. Detta kan inte undgå att göra ett gott intryck på folket. Jag har inte mottagit brevet från W. med kopia av den rapport han sänt mig. Det oroar mig, men jag hoppas att den var chiffrerad. Meddela mig vad W. tror om Englands avsikter; om det inte finns något hopp om några pund sterling. Som Ni vet är det det som är modernt och som man inte kan vara utan.
Jag sänder Er ett brev till min bror; det skulle glädja mig om jag kunde ge Er några mera konkreta tecken på den oändliga uppskattning med vilken jag är etc.