NULL Skriv ut sidan - Ords innebörd förr och nu

Anbytarforum

Titel: Ords innebörd förr och nu
Skrivet av: Peter Funke (Aningen) skrivet 2003-09-23, 14:15
Jo, dessvärre har ordet även använts i svenskan på samma sätt. Gösta Bergman skriver i Ord med historia bl.a. att bastarden är en korsningsprodukt...men ordet betyder också barn utom äktenskapet, frillobarn som Swedberg ville ersätta det med i sin Schibboleth, Swenska Språkets Rycht och Richtighet (1716). De Personer, som bastarder, och af en oächta säng födde äro, dem kan ingen arfwedehl tillåten warda, heter det också i en resolution från 1636, och det tycks vara det äldsta kända belägget för ordet i vår litteratur. Bergman skriver också en del om ordets ursprung, som vi kanske kan lämna därhän i detta sammanhang.