NULL Skriv ut sidan - Vitium organicum cordis

Anbytarforum

Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Håkan Widell skrivet 2004-06-13, 18:49
Jag ber om ursäkt, om jag uttryckt mig oklart, men Henriks tolkning av mitt inlägg är riktig. Först nämnde jag något om ärftlighet och medföddhet, och exemplifierade det senare, s k kongenitala hjärtfel, med 'blue baby' och en av orsakerna till detta tillstånd. Därefter noterar jag att modern vid undersökningen i samband med förlossningen beskrivs ha hjärtdilatation ( hjärtvidgning) och att rimligen den beskrivna aortastenosen var starkt bidragande till detta och hennes tillstånd. Hon hade sannolikt haft lättare att klara av en större blodförlust, om hon inte dessutom hade haft en hjärtsjukdom. Aortaklaffarna kallas f ö semilunarklaffarna. I fråga om dotterns VOC kan jag inte se att vi i Monicas ursprungliga fråga 12/6 fick någon som helst ledtråd, det kan ha rört sig om stenos eller insufficiens i aorta- ell mitralisklaffarna eller något annat vitium.
Bästa hälsn! Håkan