NULL Skriv ut sidan - Vitium organicum cordis

Anbytarforum

Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Henrik Mosén skrivet 2004-06-13, 16:11
Av vad som kan uttydas av Monika Lindquists inlägg från 13/6 rörande moderns latiniserade sjukdomstillstånd, så håller jag med Håkan Widell om att vad läkarna/läkaren anser att modern drabbats av var hjärtsvikt (dilaterat hjärta som symtom på att hon sannolikt en kortare eller längre tid, sannolikt längre, gått med förstorat hjärta för att klara av att pumpa ut den mängd blod som krävts av kroppen - att hjärtat förstoras förklaras av att det till en viss gräns slår starkare då det vigdas enkelt uttryckt).  
 
Grunden för hennes förstorade hjärta ligger sannolikt i det som Håkan nämner ovan, nämligen hennes aortastenos (inte aorta till vänster som Anita Berglund Eriksson skriver ovan). Kraven på hjärtat ökar ju när porten ut ur vänster kammare (som är den del av hjärtat som står för att blodet ska pumpas ut i kroppen) är trängre än vad den borde vara(dvs aortastenosen).
 
När hon sedan förlorar blod mm ökar kraven på hjärtat att upprätthålla normalt blodtryck vilket kan ha lett till en svikt. En propp i lungan kan naturligtvis inte heller uteslutas med tanke på hennes besvär, som Anita B E konstaterar.  
 
Det hade varit intressant att kunna se vad läkarna skrev (dvs även det svårlästa latinet) för att kunna säga mer exakt vad de tolkat det hela som.
 
Exemplet med blue baby var väl bara ett exempel antar jag, och inte vad Håkan W trodde att det rörde sig om.
 
Vilket hjärtfel som låg till grund för dödsorsaken VOC är ju naturligtvis inte lätt att gissa sig till, åtminstone inte för den som inte är expert på dylika... En gissning skulle kunna vara att hon hade en bicuspid aortaklaff eller något annat aortaklaffsfel.