NULL Skriv ut sidan - Vitium organicum cordis

Anbytarforum

Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2004-06-13, 13:46
Monika,
Huruvida VOC är ärftligt kan jag inte riktigt svara på. Möjligen.
 
När det gäller moderns förlossning, tror jag, att symtomen tyder på en cirkulatonssvikt. Dvs kroppen reagerade på den stora blodförlusten genom att bli kraftigt blek, svag puls och kalla extremiteter (sämre blodförsörjning i extremiteterna). Eclampsi betyder krampanfall som kan tyda på att hon dessutom led av graviditetstoxikos i sent stadium, men kramper kan man även få av svårare blod- och medvetandeförlust.
 
Att modern senare fick håll mitt igenom bröstet, svårigheter att ligga på rygg och hosta kan tyda på att hon fått en trombos (propp) i lungan som inte är helt ovanligt vid en graviditetstoxikos där koagulationen har rubbats. Detta är dock bara teorier när det gäller denna kvinna!
 
De latinska ord du senare skriver kan jag inte heller tyda helt. Dilatio cordis betyder dock förstorat hjärta, stenosis=förträngning och aorta sinister (?) betyder aorta till vänster.
 
Att det skulle röra sig om hjärtproblem i det initiala skedet har jag svårt att tro, snarare att det rörde sig om en cirkulationssvikt pga blodförlust. Att hon dessutom fick kolera kan man kanske luta sig att tro berodde på hennes svaga allmäntillstånd efter förlossningens komplikationer.
 
Att modern efter allt detta blev frisk med dåtidens sjukvård kan man bara förundras över. Hon var nog en stark kvinna! Att hennes dotter dog av en hjärtsjukdom kan jag inte tänka mig  beror på hennes dramatiska födsel.
 
Mvh Anita