NULL Skriv ut sidan - Syskonbarn / Åsyskonabarn

Anbytarforum

Titel: Syskonbarn / Åsyskonabarn
Skrivet av: Ingela Martenius skrivet 2007-05-31, 00:45
Så sent som framemot 1950 kunde syskonbarn tydligen användas istället för kusiner i SvD.
 
Detta är vad SAOB ( http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ) har att säga:
 
SYSKON-BARN .  
( syskon- 1674 osv. syskona- 1547 -- 1842 . syskone- 1528 -- 1864 . syskons- 1899 )  
 
1) (numera knappast br.) kusin (se d. o. 1 ).  
O PETRI Tb. 206 (1528) ; möjl.
till 2 . Eij må Biskoper . . desse låtha hionelag tilsamman byggia . . som äre Syskone barn. Lagförsl. 99 ( c. 1609) .
Kusiner eller syskonebarn på både fäderne och möderne sidan. PALM?N JurHb. 133 (1859) .  
IllSvOrdb. (1955) . jfr halvsyskon- , helsyskon- , nästsyskon- , samsyskon-barn .  
 
2) om person som är barn till ngns syskon; i pl. särsk. sammanfattande, om barn till ngns bror (bröder) o. syster (systrar); jfr brors- , syster-barn .  
Sysslingar voro egentligen systerlingar, barn af systrar, liksom bryllingar voro bröderlingar, barn af bröder; om barn af broder och syster sade man syskonbarn. TEGN?R HemOrd 25 (1881) .
Den bortgångna sörjes närmast av en syster . . samt syskonbarn. ST 24 / 2 1940 , s. 4. I svensk lag har syskonbarn endast den gamla betydelsen 'barn till syskon', alltså 'kusiner'. Men nu för tiden blir det allt vanligare att nyttja ordet . . som sammanfattande beteckning för brorsöner, systersöner, brorsdöttrar och systerdöttrar.  
SvD 8 / 8 1949 , s. 6.  
SvOrdb. (1986) .  
 
 
Ingela