NULL Skriv ut sidan - Syskonbarn / Åsyskonabarn

Anbytarforum

Titel: Syskonbarn / Åsyskonabarn
Skrivet av: Torsten Berglund skrivet 2001-01-26, 09:05
Beträffande ogifta kvinnors titulatur kan rekommenderas framlidne historieprofessorn Sten Carlssons bok Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor. Ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället (Studia historica Upsaliensia nr 90. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala 1977. 141 sid.  
 
Om jungfru skriver han bl a:  
Titeln jungfru hade ursprungligen en högförnäm klang. Folkvisans 'stolts jungfru' tillhörde samhällets högsta skikt. (---) Döttrar till präster och ofrälse ståndspersoner kallade sig stundom jungfru ännu omkring 1800. Titeln utsmyckades ibland med epitet som 'dygdädel' eller 'dygderik'. Under ståndstidens slutskede var jungfrutiteln nedflyttad till det lägre borgerskapet och socialt likvärdiga grupper, som höjde sig över den rena allmogen utan att uppfattas som ståndspersoner. Titeln var vida vanligare i städerna än på landsbygden. Den förekom också som yrkesbeteckning på en piga i en ståndspersonsfamilj. En dylik jungfru kallades stundom kammarjungfru.