NULL Skriv ut sidan - Namn med ändelsen -sén, zén, byggda på förnamn

Anbytarforum

Titel: Namn med ändelsen -sén, zén, byggda på förnamn
Skrivet av: Mikael Wikman (Philippos) skrivet 2002-11-30, 18:27
Det fenomen, som du beskriver (exempelvis att Trysenius blir Trysén), har väl inte att göra med, att ändelsen övergår till den senare, utan snarare, att den latinska ändelsen försvinner. På detta kan man finna många exempel (Nobelius > Nobel, Laurinus > Laurin, Steuchius > Steuch &c.) och det kan i de flesta fall snarare förklaras med franskans under 1700-talet begynnande inflytande inte blott i svenska språket utan även i namnskicket.