NULL Skriv ut sidan - Tilltalsnamn

Anbytarforum

Titel: Tilltalsnamn
Skrivet av: Mats Johansson skrivet 2012-05-17, 11:51
Förr var det vanligt att man i vardagslag lade till ett förled (eller efterled) till namnet för att tala om var en person bodde eller vad han/hon arbetade med. Folk var ofta bara kända vid sitt förnamn och många bar dessutom samma namn. Det var helt enkelt ett enkelt sätt att skilja personer åt. Jag har upptäckt att barn ibland kunde ärva ett förled. Ibland kunde extranamnet även berätta om men och lyten, och blev närmast ett öknamn. Har i egen forskning hittat en polioskadad som kallades Kas-Olof och en psykiskt sjuk som kallades Vall-Per eftersom han inte dög till annat arbete än att valla djur.
 
Jag har inte sett den här typen av namn särskilt ofta i kyrkböcker, utan mer i fattigvårdsprotokoll.
 
Än idag förekommer det ganska ofta på landsbygden att personer får ett vardagsnamn efter var de bor, som t.ex. N på Hagen eller X i Nystuga.