NULL Skriv ut sidan - Tilltalsnamn

Anbytarforum

Titel: Tilltalsnamn
Skrivet av: Berith Svantesson skrivet 2001-10-27, 12:31
Hittade detta i sockenstämmoprotokollen från Torsö församling (R), angående vad man förr fick kalla sina barn:
 
1747: Förmantes alfarligen från then widskepelse at gifwa barn andra namn än the i dopet bekommit.
 
1766: Förböds, vid 2 dr Smts böter, för både den som låter kalla sig, och den som kallar honom något annat namn, än det han i dopet fådt, och i Kyrkjoboken tydeligen står, samt efter bokstafven lyder, antingen af dum vidskieppelse, som skulle barnet i det namnet intet trifvas, eller af fördömmelig högfärd, e.g. när Karin eller Cathrina förbytes i Caijsa, Kirstin i Stina etc. hvaraf så mycken oreda vid namnens efterstående understundom förorsakas.
 
Och på ett ställe i födelseboken har prästen skrivit:
Sådana nampn böra intet gifwas Barnet i dopet, neml.: Thore, Biörn, Ulf, Torkihl, Thorbiörn etc.
 
Tänk så okunniga de kunniga var!
 
Berith, Mariestad