NULL Skriv ut sidan - Samma namn

Anbytarforum

Titel: Samma namn
Skrivet av: Ingela Martenius skrivet 2006-02-20, 22:32
Namnseden - som dock inte alls var absolut utan andra orsaker kunde rätt som det var spela in  - var att förste sonen fick farfars namn, andre sonen fick morfars namn, tredje sonen fick faderns namn (det är då det blir Anders Andersson); för flickorna var det inte ovanligt att första dottern fick mormoderns namn, andra dottern farmoderns namn, tredje dottern moderns namn. Från och med fjärde barnet kunde det bli vad som helst (inom rimliga gränser alltså; det kunde vara att man namngav efter ett favoritsyskon som dött eller liknande).
Men rätt som det är ser man alltså att ett av barnen som borde döpts enligt seden fått ett namn som inte alls platsar - då kan det vara att man döper efter någon släkting som gått bort eller för att hedra någon förnämare fadder etc.
 
Det fanns en lång rad av olika regler man följde, bl.a. fick första barnet i ett äktenskap en änka/änkeman ingått oftast namn efter den döde. Likaså om ett barn dog så fick nästa barn av rätt kön överta namnet det döda barnet burit.
 
Ingela