NULL Skriv ut sidan - Vigsten

Anbytarforum

Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2002-08-11, 14:57
Att Lotta fann wisten i wedersunda enligt ovan blir särskilt intressant om man studerar Visingsborgs grevskaps dombok 1659 12/2:
10.  Jon Håkansson i Glasås begerer inlösa den Utjorden i Glasås på sin moders h. Karin Jonsdotters wegnar i Wefuersunda, huilken hennes broder Per Jonsson i Glasås sålt hafuer åt Wigsten ibidem.  Så emedhan det ähr Per Jonssons erfe jordh; ty tildömbdes h. Karin samma jordh återlösa effter det 2. Cap. i Jord.B.
Kan det finnas ett samband, eller råkar Karin Jonsdotter bara vara gift i Väversunda?
I följande domboksnotis, den 11/6 1658, finns kanske Karin Jonsdotters 2:dre(?) man:
22.  Sone i Skiersö, Per i Biörkenäs och Måns i Skiersö; Item Jon Håkansson i Glasås och Jöns Larsson i Wäfuersunda, gofuo Jöns Erichsson i Nötekulla Lagafångh på 1/6 i halfue Nötekulla Skattegårdh för 9 riksdaler huilka de bekenna sig till fullo nöje bekommit hafua.  Ty afhende de sigh samma 1/6 aldeles effter det 10. Cap. i Jord.B.