NULL Skriv ut sidan - Vigsten

Anbytarforum

Titel: Vigsten
Skrivet av: Håkan Skogsjö skrivet 2000-10-10, 00:53
Jag slog upp namnen i det Runnamnslexikon som finns tillgängligt på Internet (sammanställt av Lena Peterson). Där sägs om förlederna Vi- och Vig- att dessa inte säkert kan skiljas åt eftersom /g/ i Vig- kan tänkas försvagas i uttalet och lämnas omarkerat. På runstenar finns inga belägg för namnet Vigsten, däremot är Visten belagt på ett flertal stenar i Småland, Uppland, Södermanland, Östergötland och Västergötland. Men som sagt, en del av dessa belägg skulle kunna avse Vigsten om /g/ har försvagats.
 
Vad gäller namnen i mantalslängden gäller förmodligen samma sak där, det är svårt att säga någonting med hundraprocentig säkerhet. Men Visten i Glassås måste väl rimligen egentligen heta Vigsten, eftersom det tydligen finns ganska många belägg för denna namnform vad gäller honom. Och då kanske det trots allt är mest troligt att också Visten i Isgårda egentligen är en Vigsten.